Na Wielki Piatek

Siebie na śmierć ofiarował

i policzony został pomiędzy przestępców


Iz 53,12 – I czytanie mszalne i responsorium po I czytaniu Godziny Czytań


Tym zdaniem prorok uzasadnia Boży zamiar zapewnienia Słudze Pańskiemu czci „wśród wielu”. Wg św. Łukasza słowa o zaliczeniu do grona przestępców Jezus traktuje jako zapowiedź, która ma się na Nim wypełnić.


Dlaczego Zbawiciel musiał być niesłusznie włączony do grona tych, którzy złamali prawo? Przecież On właśnie Prawo wypełnił! Życie swoje można wydać w sposób zyskujący uznanie ludzi - tak uczynił Eleazar Auaran. Zabił w bitwie największego słonia i zginął przytłoczony ciężarem bestii. Cóż jednak mniej zyskującego poszanowanie niż śmierć zadana jako kara za przestępstwo i poniesiona wśród przestępców? A jednak pomimo tego, że czyn Sługi nie zyskał od razu pochwały, Bóg wzbudzi Mu ją wśród licznych wyznawców.


Skoro sam Boży Syn tak dalece się uniżył, nie lekajmy sie!