Na Wtorek Wielkanocny

Razem z Chrystusem powstaliście z martwych,

szukajcie tego co w górze,

gdzie przebywa Chrystus

zasiadając po prawicy Boga.


Kol 3,1 – antyfona na komunię i czytanie w modlitwie popołudniowej


Tymi słowami święci Paweł i Tymoteusz streszczają naukę o nowym życiu w Chrystusie.

Przez chrzest umarliśmy dla grzechu i zmartwychwstaliśmy z Chrystusem do nowego życia. Cały czas musimy zadawać śmierć naszym grzechom i odnawiać się ku głębszemu poznaniu woli Boga. Jak? Na podstawie obrazu Bożego w zmartwychwstałym Chrystusie. Gdzie go można zobaczyć? W górze – odrywając się od przyziemnych pragnień a kierując się ku wypełnianiu słów Pańskich. Żeby zabić trzeba znienawidzić. Podobnie jest z grzechem: nie zada się mu śmierci, jeżeli się go nie znienawidzi. Ale w jaki sposób zabić to, co rozbudza nieokiełznane pragnienie? Pozwalając się porwać miłości Boga i ludzi. Ale jak? Dopuszczając, by słowa Chrystusa przebywały w sercu. Jak sprawić, by się tam znalazły? Słuchać ich i je wypełniać.

Król zasiadłszy po prawicy Boga, nieustannie oznajmia swą wolę swoimi słowami: Pismem Świętym odczytywanym w Kościele i przez Kościół. Słuchajmy Go, aby nasze zmartwychwstanie trwało i dopełniło się w chwale przy końcu czasów!