Na Sobotę Wielkanocną

"Rozsądźcie,

 czy słuszne jest w oczach Bożych

 bardziej słuchać Boga niż was?"

Dz 4,19 - czytanie mszalne

Gdy  przedstawiciele rodu arcykapłańskiego zakazali apostołom nauczać w imię Jezusa, świeci apostołowie Piotr i Jan zadali im powyższe pytanie.

Któż ma większy autorytet niż niebiański Mistrz i Mesjasz - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek - który polecił głosić Ewangelię dla nawrócenia wszystkich narodów? Jaka siła może zachwiać moc Zesłanego Ducha? Cóż więc może powstrzymać świadków Jego śmierci i zmartwychwstania?

Dzięki naszej wierze jesteśmy świadkami śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Przyjmijmy więc słowa Chrystusa i moc Ducha, abyśmy potrafili na wzór Apostołów sprzeciwić się wrogom Ewangelii. Głośmy Dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu!