Na św. Wojciecha

 “Ten, kto kocha swoje życie,

traci je,

a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,

zachowa je na życie wieczne.”

J 12,25 – ewangelia mszalna

Gdy Piotr i Andrzej powiedzieli Jezusowi, że “Grecy” pragną Go ujrzeć, On zapowiedział swoją śmierć i zachęcił do naśladowania Go.

Życie na ziemi zostało dane człowiekowi przez Boga, aby używać je jako środek do zdobywania życia wiecznego. Ma być podobne ziarnu, które rzucone w glebę obumiera, by wyrosła z niego nowa roślina – żywa i wydająca zarodki życia. Jeżeli jednak staje się celem samym w sobie, nieunikniona śmierć cielesna nie przyniesie owocu w postaci przedłużenia życia na wieczność.

Kto przez chrzest umarł już z Chrystusem i zanurzony w Ducha Świętego zaczął wraz ze Zmartwychwstałym życie wieczne, niech naśladuje Mistrza! Niech bierze wzór z Jego doczesnego życia i śmierci, aby umierać w swoim doczesnym życiu i ożyć w śmierci!