Na św. Marka Ewangelisty

"Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni,

aż do skończenia świata"

Mt 28,10 - ewangelia mszalna

Św. Leon Wielki tak komentuje powyższe słowa:

 'Ten, który wstąpił do nieba, nie opuścił swych przybranych braci. Schyla się z nieba ku nam, umacniając w cierpliwości, aby nas podnieść ku niebu. Oby uczynił nas uczestnikami swojej chwały On, Chrystus, Król chwały, który jest Bogiem błogosławionym na wieki. Amen.'

cyt. za: Św. Tomasz z Akwinu, Ewangelia Ojców Kościoła, tł. i oprac. J. Salij, Poznań: W Drodze 2001, s. 389.