Na Piatek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem,

które pochodzi z ust Bożych"

Mt 4,4b - śpiew przed ewangelią

Nie wystarczy ciało posilić chlebem, żeby żyć. Ciało i tak obumrze. Natomiast życie wieczne potrzebuje niecielesnego pokarmu, by sie rozpoczęło i trwało. Tym pokarmem jest słowo Boże, które przynosi człowiekowi znajomość woli Bożej i moc Ducha. W ten sposób niesie pouczenie o tym, co należy czynić, a zarazem rozbudza zdolność do wypełniania wskazań, aby osiagnąć wieczność w Bogu.

Codziennie posilajmy się słowami życia wiecznego!