Na Sobotę II tygodnia okresu Wielkanocnego

"To Ja jestem, nie bójcie się."

J 6,20 - ewangelia mszalna

Te słowa wypowiedział Jezus do przestraszonych uczniów, którzy ujrzeli Go kroczącego po wodzie.

Obecność Boga wyprowadziła Izraelitów w noc Paschy - Przejścia - z niewoli egipskiej. Bóg o imieniu JESTEM, KTÓRY JESTEM karmił swój lud manną - chebem z nieba -  na pustyni.

Gdy zbliżało się święto Paschy,  pośród ciemności zalegających nad otchłanią wód Jeziora Galilejskiego pojawił się Jezus, aby szybko wyprowadzić swoich wybranych uczniów ze śmiertelnego zamentu burzy. Powiedział o sobie "JA JESTEM" po tym, gdy rozmnożył chleb, a zanim wyjaśnił, co jest prawdziwym pokarmem.

Jeżeli JEST z nami Bóg działający,  nie obawiajmy się śmierci, gdyż on nas uwolni i wyprowadzi poza sferę grzechu niszczącego życie. Przystępujmy do Pana, który JEST w Eucharystii!