Na św. Atanazego

Także spośród was samych

 powstaną ludzie,

którzy głosić będą przewrotne nauki,

aby pociągnąć za sobą uczniów.

Dz 20,30 - I czytanie o papieżu lub biskupie z godziny czytań w Okresie Wielkanocnym.

Św. Paweł wypowiedział powyższą przestrogę zwracając się do starszych Kościoła w Efezie.

Chrystus, a za Nim apostołowie, głosił swoja naukę, by poprowadzić uczniów drogą wiodącą do zbawienia. Jeżeli ktoś głosi naukę inną - choćby po części "przewróconą do góry nogami" - dokąd poprowadzi tych, u których znajdzie posłuch?

Podążajmy więc za wypróbowaną nauką Chrystusową, którą przekazuje Kościół pouczany przez Ducha Świętego!