Kościół na Górze Błogosławieństw

Kościół Błogosławieństw znajduje się w niewielkiej miejscowości Tabga. Jej obecna nazwa jest deformacją greckiego heptapegon (tak była nazywana w starożytności), które oznaczało „siedem źródeł”. Z pamiętników Egerii, która pielgrzymowała w starożytności do tych miejsc, wiemy, że wytryskało tu siedem źródeł, obfitujących w wodę. Również dzisiaj można zauważyć kilka niewielkich źródeł wody na wzniesieniu, na którym został zbudowany kościół.

Miejsce, pięknie położone nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, jest związane z wieloma istotnymi wydarzeniami biblijnymi. Tutaj, według tradycji, miało nastąpić rozmnożenie chleba oraz spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami, podczas którego Piotr zostanie wybrany przez Jezusa pasterzem swojej owczarni (J 21). W tym miejscu Jezus miał też wygłosić swoje Kazanie na Górze. Skonstruowana na wzgórzu niewielka kaplica została zastąpiona w 1938 roku pięknym kościołem, zaprojektowanym przez włoskiego architekta Barluzziego. Jego forma oktagonalna upamiętnia osiem błogosławieństw z Ewangelii św. Mateusza. Także wiele motywów wewnątrz kościoła (m.i. witraże z tekstem błogosławieństw po łacinie) nawiązuje do Kazania na Górze.

 

Z tarasu kościoła możemy podziwiać malowniczy krajobraz dookoła Jeziora Galilejskiego i obserwować różne miejsca, związane z aktywnością Jezusa w tym rejonie.

 

ks. Marcin Zieliński