Jezus - z brodą czy bez brody?

Widzimy zazwyczaj Jezusa jako brodatego młodego mężczyznę. Ale czy ta broda jest jego niezbędnym atrybutem? Jedno z najstarszych znalezisk hiszpańskiego chrześcijaństwa zdaje się twierdzić przeciwnie.

 

Hiszpańscy archeolodzy odkryli niedawno jedno z najwcześniejszych wyobrażeń Jezusa, na którym nie nosi on brody. Odkrycie to rzuca nowe światło na pojawienie się i początki chrześcijaństwa w Hiszpanii.

 

Na pochodzącej z IV w. po Chr. szklanej patenie (płaski okrąg wykonany z drogiego materiału), znaleziono wyrytą scenę, w centralnej części przedstawiając Jezusa bez brodu z krótkimi, kręconymi włosami. Ubrany jest w coś, co wygląda jak toga filozofa, a po bokach znajdują się podobni mężczyźni bez brody. Pierwsze przypuszczenia kierują uwagę na apostołów Piotra i Pawła. Wszyscy mężczyźni nad głowami mają aureole.

Patena, której średnica wynosi ok. 22 cm, służyła najprawdopodobniej do składania chleba przeznaczonego do konsekracji w czasie Eucharystii. Została ona odkryta w wielu mniejszych kawałkach, jak widać na poniższym zdjęciu, wewnątrz budynku o religijnym przeznaczeniu w starożytnym mieście Cástulo w Andaluzji.


Według Marcelo Castro, dyrektora wyprawy, budynek został wzniesiony w II poł. IV w. po Chr. a opuszczony został około 100 lat później. „Wiemy, że czas powstania można określić na IV w., ponieważ późniejsi papieże nakazali, by pateny były wykonywane ze srebra”.

Czas powstania budynku i znaleziska zbiega się z panowaniem rzymskiego cesarza Konstantyna, który położył kres prześladowaniom chrześcijan.

Znalezisko zawiera ślady zielonych barwników i odnalezione zostało w doskonałym stanie. Do tej pory archeologom udało się zrekonstruować ok. 80% całego przedmiotu.

Wyobrażenia na patenie, zgadzają się z konwencją przyjętą dla ikon Chrystusa w chwale. Autor, kopiując styl rzymski oraz bizantyjski, przedstawił Jezusa w centrum sceny, w otoczeniu innych świętych postaci. W prawej ręce Jezus trzyma krzyż, symbol śmierci i zmartwychwstania, a w drugiej – księgę Pisma Świętego. Towarzysze Chrystusa, prawdopodobnie św. Piotr i św. Paweł trzymają w rękach zwoje.

“Scena rozgrywa się w sferze niebieskiej, w tle widzimy dwie palmy, które w ikonografii chrześcijańskiej są symbolami nieśmiertelności, życia wiecznego oraz nieba” – podsumowuje Castro.

Znalezisko można obejrzeć na wystawie w Muzeum Archeologicznym w Linares.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(discovery; FORVM MMX; The Local)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.