Upadek Imperium Asyryjskiego w świetle najnowszych badań

Starożytni mawiali, że historia lubi się powtarzać. Chcieli w ten sposób zachęcić do poznawania jej i wyciągania wniosków dla współczesności. Jakie zatem wnioski dla obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie dają

Najnowsze studium upadku Imperium Asyryjskiego

 

 

Do upadku niegdyś potężnego Imperium Asyryjskiego przyczyniło się znacznie więcej czynników niż tylko wojny domowe i niepokoje społeczne. Dane archeologiczne, historyczne oraz paleoklimatyczne sugerują, że do gry weszły także czynniki klimatyczne oraz wyż demograficzny. Taką opinię prezentują A. Schneider z University of California-San Diego oraz Selim Adali, prezentujący Research Center for Anatolian Civilizations w Turcji. Wyniki ich analiz można przeczytać w najnowszym numerze czasopisma Climatic Change.

W IX w. przed Chr. Imperium Asyryjskie, znajdujące się na terytorium północy współczesnego Iraku rozpoczęło nieprzerwaną ekspansję na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Jej punkt szczytowy przypadł na VII w. przed Chr., gdy Imperium osiągnęło rozmiary nie spotykane nigdy wcześniej i nigdy później w tym regionie świata. Jednocześnie szybki upadek Imperium Asyryjskiego pod koniec VII w przed Chr. zadziwiał historyków od bardzo dawna. Wśród najczęściej wymienianych powodów wymieniano wojny domowe, niepokoje polityczne oraz zniszczenie w 612 r. przed Chr. stolicy państwa – Niniwy – przez koalicję stworzoną przez Babilończyków oraz Medów. Mimo to tajemnicą pozostawało, dlaczego tak wielkie państwo, militarna super-potęga tamtych czasów upadła tak nagle i tak gwałtownie.

Naukowcy Schneider i Adali taki stan rzeczy tłumaczą czynnikami jak rozwój populacji oraz susza. Opublikowane niedawno dane paleoklimatyczne pokazują, że warunki klimatyczne na Bliskim Wschodzie uległy znacznemu pogorszeniu w drugiej połowie VII w. przed Chr. W tym czasie, region ten doświadczył dużego wyżu demograficznego, gdy ludzie z podbitych terenów byli zmuszani do osiedlania się na nowych miejscach. Te czynniki, w opinii naukowców, przyczyniły się do obniżenia stabilności państwa oraz możliwości poradzenia sobie z większymi suszami, podobnymi do tych jakie nawiedziły Bliski Wschód w 657 r. przed Chr. Wskazuje się także, że w ciągu pięciu lat od tej suszy, polityczna oraz ekonomiczna stabilność państwa Asyryjskiego uległa znacznej erozji, to spowodowało niepokoje społeczne, które przyczyniły się do całkowitego upadku Imperium.

„Twierdzimy, że czynniki demograficzne i klimatyczne odegrały pośrednią, ale znaczącą rolę w doprowadzeniu Imperium Asyryjskiego do upadku” – komentuje Schneider.

Uczeni idą także krok dalej, zarysowują bowiem paralele między upadkiem Imperium Asyryjskiego oraz konsekwencjami ekonomicznymi oraz politycznymi zmiany klimatu na tym samym terenie obecnie. Wskazują, na przykład, że wielka susza powiązana z gwałtownymi zamieszkami w Syrii i Iraku w VII w przed Chr., przypomina w dużym stopniu suszę oraz następujące po niej dzisiejsze konflikty w Syrii i północnym Iraku. W znacznie szerszej perspektywie, współczesne społeczeństwa powinny bardziej przyjrzeć się historii, gdy rozwiązaniom krótko-terminowym nadaje się wyższy priorytet niż planom długofalowym.

„Można do pewnego stopnia wybaczyć Asyrii, że skupiła się bardziej na krótko-terminowych lub politycznych celach, które wystawiły na wielkie ryzyko powodzenie podjętych planów. Mogło je zniszczyć wszystko, nawet zmiany klimatyczne, szczególnie że poziom zaawansowania technologicznego oraz naukowego spojrzenia na świat był znacznie niższy” – dodaje Adali. „Jednak obecnie nie możemy sobie pozwolić na takie postępowanie. Odtwarzając przeszłość i to, co wtedy poszło źle, możemy podjąć starania, by nie powtórzyć podobnych błędów współcześnie”.

Pełen tekst artykułu A.W. Schneider, S.F. Adali, "No harvest was reaped": demographic and climatic factors in the decline of the Neo-Assyrian Empire" znaleźć można TUTAJ.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(phys.org; Climatic Change)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.