Kolejne spektakularne odkrycie w Mieście Dawidowym!

Odnalezienie tego typu budowli nie zdarza się każdego dnia, nawet w Izraelu. Nawet w Mieście Dawidowym, bogatym w potencjalne odkrycia, nikt nie spodziewał się,
że odkryta zostanie

Największa znana twierdza kananejska

Wykopaliska prowadzone przy źródle Gichon w Mieście Dawidowym w Jerozolimie przyczyniły się do odkrycia olbrzymiej budowli, której pochodzenie datuje się na 1800 r. przed Chr. Archeolodzy nazwali ją „Źródlaną Cytadelą”, a jej odkrycie stanowi część prowadzonych od 15 lat wykopalisk prowadzonych przez Uniwersytet Hajfy oraz Izraelskie Ministerstwo Antyków (IAA).

Zadaniem budowli była ochrona źródła Gichon. Naukowcy są przekonani, że to właśnie o tej twierdzy mówił autor Księgi Samuela:

„Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi». Oznaczało to: «Dawid tu nie wejdzie». Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.” (2 Sm 5,6-7)

Żródło Gichon stanowiło także scenerię innego wydarzenia: według Pierwszej Księgi Królewskiej, to właśnie przy nim ukoronowano na króla Salomona:

Potem król Dawid rozkazał: «Przywołajcie do mnie kapłana Sadoka, proroka Natana i Benajasza, syna Jojady». Kiedy zaś weszli przed oblicze króla, wydał im król rozkaz: «Weźcie ze sobą sługi waszego pana, a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulicę i prowadźcie go do Gichonu. Potem niech go tam namaszczą kapłan Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem. Następnie zadmijcie w róg i wołajcie: "Niech żyje król Salomon!"” (1 Krl 1,32-34)

Według Oriyi Dasberg, dyrektor rozwoju Miasta Dawidowego, “Źródlana Cytadela została zbudowana w celu ochrony dostępu do wody przez najeźdźców przybywających, by zdobyć Jerozolimę, ale także w celu ochrony ludzi schodzących do źródła po wodę i zanoszących ją do domów”. Budowla ta jest obecnie największą odnalezioną w Izraelu fortecą kananejską:

Rozmiary owej budowli wprawiają w zdumienie nawet na zdjęciach, które udostępnia IAA:


 


 


 


 


 

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(IAA; the JerusalemPost)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.