Pozew o odszkodowanie za biblijne plagi egipskie?

Reperkusje niektórych wydarzeń z przeszłości pobrzmiewają nieraz przez długi czas. Ale czasem bywają one wzmacniane przez niektórych ludzi o bardzo nierzetelnym podejściu do obiektywnej oceny faktów.

Czy będzie pozew za biblijne plagi egipskie?

Biblia może służyć jako wskazówka, jak żyć. Może prowadzić człowieka do Boga. Może także służyć jako punkt wyjścia dla ustanawiania praw, ale w ostatnich tygodniach stanowi także punkt wyjścia dla reperowania budżetu państwowego.

 

„Żądamy rekompensaty za dziesięć plag, które spadły na nas, jako wynik klątw rzuconych przez praojców Żydów na naszych praojców, którzy nie zasługiwali na płacenie za błędy popełnione przez ówczesnego władcę Egiptu, faraona, jak nazywa go Tora” – takie oświadczenie wydał Ahmad Al-Gamal, redaktor dziennika Al-Joum Al-Sabi’. „Z tekstu Tory, wynika jasno, że to faraon uciskał dzieci Izraela, a nie wszyscy Egipcjanie. Ale dotknęli nas plagą szarańczy, która nie pozostawiła nic po swoim przejściu; plagą, która zmieniła wody Nilu w krew, tak że nikt nie mógł z niego pić przez długi czas; plagą ciemności, która utrzymywała się nad światem przez dzień i noc; plagą żab oraz plagą śmierci pierworodnych, dosłownie każdego pierworodnego potomka, zrodzonego z niewiasty lub zwierzęcia.”.

W dalszej części artykułu autor stwierdza, że Izrael skradł liczne przedmioty z Egiptu z czystej złośliwości. „Opowiadanie Pisma Świętego mówi, że Izraelici wyruszyli z doliny [Nilu] nocą i skierowali się ku Półwyspowi Synaj. Wiadomo, że jest to pustynia i w związku z tym nie ma tam potrzeby posiadania wielkich ilości złota, srebra, kamieni, mięs, oliwy, tkanin itp.”.

Dla poparcia swojego punktu widzenia Al-Gamal cytuje także wersety z Pięcioksięgu: „Rozdział 25 Księgi Wyjścia mówi o wędrówce: Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, zabierzcie dla mnie daninę. Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią; baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe; oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł; kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was.”

W dalszej części swojego wywodu wzywa on społeczność międzynarodową do obliczenia na potrzeba określenia wysokości odszkodowania współczesnej wartości starożytnego szekla: „Całkowita ilość złota z danin przeznaczona na przybytek wynosiła 29 talentów oraz 730 szekli, zgodnie z wagą szekla świątynnego. Wzywam zatem zajmujących się badaniami nad Torą, by pouczył nas, jaka w naukowym znaczeniu jest dokładna wartość słowa ‘talent’. Ile gram wynosi on obecnie, zwłaszcza jeżeli dotyczył czystego złota i czystego srebra?”.

Warto zauważyć, że Al-Gamal nie jest pierwszym Egipcjaninem żądającym finansowego odszkodowania. Jak przekazuje Talmud w traktacie Sanhedryn, gdy Aleksander Wielki zdobył Azję Mniejszą, Egipcjanie przybyli do Palestyny i zażądali zwrotu złota i srebra, które według przekazu Tory, zabrane zostały w czasie wyjścia. To samo opowiadanie przekazuje odpowiedź uczonego talmudycznego Gwihy ben Psisiaha, że ta sama Tora, która mówi o łupach, jakie Żydzi zabrali z Egiptu, wspomina także, że pracowali jako darmowa siła robocza przez 210 lat. A zatem, za wydłużony czas pracy należy im się ta ogromna zapłata. Egipcjanie poprosili o trzy dni na rozwiązanie tego problemu, ale ponieważ nie znaleźli odpowiedzi, uciekli.

Na koniec warto wspomnieć, że w tym samym artykule, Al-Gamal wysuwa także roszczenia o odszkodowanie od Turków za najazd na Egipt w czasach Imperium Ottomańskiego, od Francuzów – za najazd Napoleona w XIX w. oraz Brytyjczyków – za 72 lata okupacji.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych
(MEMRI; Arutz7; youm7)

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.