Ossuarium Jakuba znów w centrum uwagi archeologicznego świata!

Ossuarium Jakuba znów
w centrum uwagi archeologów!

Odkrycie, które zszokowało, zaciekawiło i wzbudziło tyle kontrowersji jak żadne inne znowu znajdzie się w świetle fleszy reporterów oraz zainteresowania świata archeologów i biblistów. Co stanie się z nim w najbliższych dniach?

Izraelskie Ministerstwo Antyków szykuje się do realizacji zadania zwrotu Odedowi Golanowi słynnego ossuarium, czyli skrzynki w której składowano kości zmarłych, na którym widnieje napis „Jakub, syn Józefa, brat Jezusa”. Właściciel jest izraelskim kolekcjonerem i właścicielem owego przedmiotu; został on oskarżony o fałszerstwo widniejącej na starożytnym ossuarium inskrypcji mówiącej o Jezusie. Proces trwał ponad 5 lat i zakończył się uniewinnieniem oskarżonego.

W marcu 2012 sędzia Aharon Farkasz oczyścił Odeda Golana ze stawianych mu zarzutów. Zdziwiony wyrokiem prokurator Dan Bahat (zbieżność nazwisk ze słynnym archeologiem z Izraela całkowicie przypadkowa) wniósł apelację od wyroku w związku z niektórymi jego aspektami, ale nie w odniesieniu do ossuarium Jakuba. Jak się zdaje, zaakceptowano decyzję sędziego wobec ossuarium, jednak 18 lipca przełożeni Dana Bahata w Prokuraturze Generalnej oświadczyli Najwyższemu Sądowi Izraela, że wycofują swoją apelację także wobec pozostałych zagadnień wyroku.

Prokuratorzy ciągle zwracają się do Sądu Najwyższego z prośbą o konfiskatę kilkuset przedmiotów przejętych jako materiał dowodowy w ramach procesu, łącznie z tabliczką Joasza, która, gdyby okazała się autentyczna, byłaby jedyną zachowaną inskrypcją królewską z Królestwa Judy. Opisuje ona odbudowę świątyni jerozolimskiej. Jednocześnie prokuratorzy NIE zwracają się z prośba o konfiskatę ossuarium Jakuba. Można zatem przypuszczać, że zostanie zwrócone Golanowi.

Ossuarium Jakuba, należące do kolekcji O. Golana.

Przesłuchanie przed Sądem Najwyższym zaplanowane zostało na 31 lipca, uwaga wszystkich archeologów, tak jak prokuratorów spoczywa teraz przede wszystkim na inskrypcji Joasza i kilku innych przedmiotów z kolekcji Golana. Ale niewiele osób interesuje się już ossuarium Jakuba, które w tej sprawie sądowej zeszło na drugi plan.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.