Najstarsze ślady budownictwa odkryte na Szefeli.

Czasy neolitu stanowią przejście między koczowniczym a osiadłym trybem życia człowieka. Odkrycie na Szefeli stanowią jeden z najstarszych śladów zmiany w stylu życia ludzkości.

Najstarszy dom na Szefeli

 

Izraelskie Ministerstwo Antyków niedawno odkryło, dzięki prowadzonym w Esztaol wykopaliskom, pozostałości powstałego w judejskiej Szefeli 10 tysięcy lat temu domu. Szefela to nizinny region na zachód od Jerozolimy. W pobliżu domu odnalezione zostało także pochodzące z późniejszego okresu miejsce kultu, kamienne topory oraz inne pozostałości z czasów neolitycznych (ok. 10200 – ok. 2000 przed Chr.). Wykopaliska zostały rozpoczęte w tym miejsce w związku z planami poszerzenia przechodzącej niedaleko autostrady i przyczyniły się do odkrycia wczesnych stadiów rozwijającej się przez długie tysiąclecia kultury w Esztaol. Miejsce to ważne jest także ze względu na odniesienia tdo historii biblijnych, gdyż wspomniane jest ono jako miejsce narodzin oraz pochówku Samsona (Sdz 13,25; 16,31).

Spojrzenie z lotu ptaka na teren wykopaliska.
SkyViewCompany/Israeli Antiquity Authority

W wydanym oświadczeniu prasowym, Amir Golani, Jaakow Vardi, Benjamin Storchan oraz Ron Be’eri opisują znaczenie odkrytego budynku mieszkalnego, który należy do przed-garncarskiego neolitu. Archeolodzy zaznaczyli: „Warto podkreślić, że ktokolwiek zbudował ten dom, dokonał czegoś, co było wielką innowacją, ponieważ do tego okresu ludzkość migrowała z jednego miejsca na drugie w poszukiwaniu jedzenia. Tutaj jednak odnaleźliśmy ślady przejścia człowieka od wędrownego do osiadłego trybu życia i jest to także początek czasu udomawiania zwierząt i uprawy roślin; zamiast szukać dzikich owiec, ludzie zaczęli hodować je sami w pobliżu swoich domów”.

Ogólny zarys najstarszego domu na Szefeli
Jaakow Vardi/ Israeli Antiquity Authority

Archeolodzy odnaleźli także nieco młodszy, bo mający „jedynie” 6 tysięcy lat kamień o przeznaczeniu kultycznym, określanym tradycyjnie jako „macewa”.

Typowy dla epoki brązu dzban zakopany pod poziomem gruntu odkrytego budynku.
Ron Be'eri/Israeli Antiquity Authority

Wykopaliska przyczyniły się do odkrycia śladów z okresu przejścia do zorganizowanego, wczesno-miejskiego osadnictwa z epoki brązu (ok. 3000 r. przed Chr.). Amir Golani, członek grupy archeologicznej mówi: „możemy zaobserwować bardzo wyraźnie, jak osadnictwo stopniowo stawało się coraz bardziej zorganizowane i zaplanowane, ujmując alejki, uliczki i budynki, które z punktu widzenia ich rozmiaru i sposobu budowy były zadziwiające. Można zaobserwować także pewnego rodzaju planowanie krajobrazu miejskiego, na co wpływ miało ciało zarządzające terenem. Zaczęto bowiem regulować zakres konstrukcji w najbardziej zatłoczonych częściach miasta, pozwalając na dość dużą swobodę budownictwa na peryferiach.”

Kliknij, by przeczytać oświadczenie IAA.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.