Cyfryzacja bezcennych dzieł w natarciu!

Wspominaliśmy o różnych ważnych ważnych informacjach i danych dostepnych dla każdego zainteresowanego. Ruszył projekt, którego celem jest

Cyfryzacja dwu ważnych bibliotek

Jesteśmy świadkami początku projektu, który ma za zadanie udostępnić wszystkim zainteresowanym zbiory dwu spośród najważniejszych bibliotek zawierających bezcenne dzieła związane z biblistyką, to znaczy krytyką tekstu oraz historią oddziaływania tekstu biblijnego. Już dziś mamy dostęp do wielu dzieł, ale najciekawsze zabytki dopiero przed nami!

 

Projekt Fundacji Polonsky dysponującej budżetem 2 mln funtów udostępnia już teraz wysokiej jakości cyfrowe kopie takich zabytków jak rękopisy Biblii hebrajskiej z XI-XVI w. oraz greckie manuskrypty, w większości biblijne, z wieków od VII do XV. Dostępne są też piętnastowieczne inkunabuły, w tym dwa egzemplarze Biblii Gutenberga (watykański i oksfordzki) wydane w dwu tomach. Choć już te dzieła są wielką pomocą i nieocenionym skarbem dla badaczy Biblii, najciekawsze jest to, co Fundacja dopiero zamierza opublikować. Sama Biblioteka Watykańska posiada około 5000 manuskryptów greckich oraz najstarszy hebrajski kodeks z IX wieku, zaś Bodleian Librarz przechowuje część zasobów genizy kairskiej, której cenne znaleziska odkrył przy końcu XIX w. Salomon Shechter, setki ksiąg żydowskiej literatury biblijnej i talmudycznej oraz 244 tomy kolekcji Barocciego, unikalnego zbioru greckich pism wczesnochrześcijańskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.