Więzienie ustępuje Kościołowi.

W XXI w. zgodnie z zasadami poprawności politycznej, może to brzmieć dziwnie, ale w Izraelu
s
Więzienie ustępuje kościołowi.

 

Pomimo wielkiego szumu, który powstał w związku z odkryciem pochodzącego z III w. po Chr. chrześcijańskiego miejsca modlitw w Megiddo, odwiedzając to miejsce można dojść do wniosku, że jest to cokolwiek, jednak nie archeologiczna lub turystyczna atrakcja. Prawdopodobnie najstarszy kościół, który powstał w Ziemi Świętej, znajduje się pod więzieniem w Megiddo, przez co spektakularne odkrycie musiało zostać ponownie zasypane, dopóki wszystko to, co znajduje się nad ziemią nie zostanie poprawnie zabezpieczone. Poczynione zostały plany, by przenieść więzienie ok. 2 km na zachód, ale budowa centrum archeologicznego i turystycznego jeszcze się nie rozpoczęła. Międzynarodowy oferent, który zajmie się znalezieniem inwestora konstrukcji oraz zarządzania miejscem, pojawi się w tym tygodniu i będzie to ważny krok w udostępnieniu miejsca dla szerszego grona odwiedzających. Zarządzający projektem Gad Jaakow przewiduje, że miejsce może być spodziewać się nawet 500 tys. turystów w pierwszym roku po otwarciu, a w kolejnych latach liczba najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie. Oferty rozwoju bazy dla tego miejsca mają być złożone do 5 czerwca.

W kościele tym będzie można obejrzeć na przykład mozaikę zawierającą chrześcijańskie symbole, jak choćby rybę, oraz inskrypcję „Bogu, Jezusowi Chrystusowi”. Znalezisko, datowane na ok. 230 r. po Chr. jest na tyle ważne, że prezydent Izraela w czasie swojej wizyty u Benedykta XVI w listopadzie 2005 r. ofiarował papieżowi zdjęcia mozaiki zrobione w najstarszym kościele w Ziemi Świętej jako dar od narodu izraelskiego.

Fragment mozaiki z kościoła w Megiddo.

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.