Najstarszy manuskrypt Ewangelii Marka (5 II 2012 r.)

Wiadomości biblijne:
Najstarszy manuskrypt Ewangelii Marka

Rozpoczynamy działalność nowej sekcji na stronie Dzieła Biblijnego, w której będziemy starali się prezentować najnowsze odkrycia ze świata biblijnego, najnowsze dyskusje i inne ważne doniesienia.

 

Wiadomość znaleziona na blogu Briana LePort, Daniela Levy oraz Johna Dave Medina:

According to Daniel B. Wallace the earliest manuscript of the Gospel of Mark has been discovered (see “Ehrman vs. Wallace: Round Three”). He writes the following in reference to a recent debate he had with Bart D. Ehrman:

“We have as many as eighteen second-century manuscripts (six of which were recently discovered and not yet catalogued) and a first-century manuscript of Mark’s Gospel! Altogether, more than 43% of the 8000 or so verses in the NT are found in these papyri. Bart had explicitly said that our earliest copy of Mark was from c. 200 CE, but this is now incorrect. It’s from the firstcentury. I mentioned these new manuscript finds and told the audience that a book will be published by E. J. Brill in about a year that gives all the data. (In the Q & A, Bart questioned the validity of the first-century Mark fragment. I noted that a world-class paleographer, a man who had no religious affiliation and thus was not biased toward an early date, was my source. Bart said that even so, we don’t have thousands of manuscripts from the first century! That kind of skepticism is incomprehensible to me.)”

It will be interesting to see what the scholarly community says about this in the months to come.

Według Daniela B. Wallace znaleziono najstarszy manuskrypt Ewangelii Marka (zob. “Ehrman vs. Wallace: Round Three”). Poniższy tekst znajduje się w kontekście ostatniej dyskusji, jaką toczy z Bartem D. Ehrmanem:

"Jesteśmy w posiadaniu osiemnastu manuskryptów z II w. (spośród których niedawno odkryto, i jeszcze nie skatalogowano, sześć) oraz jednego manuskryptu Ewangelii Marka z I w.! Łącznie zatem, więcej niż 43% z ok. 8000 wersetów Nowego Testamentu znajduje się w tych manuskryptach. Bart powiedział wprost, że nasza najwcześniejsza kopia Ewangelii Marka pochodzi z ok. 200 r. n.e., ale jest to informacja nieprawdziwa. Pochodzi z pierwszego wieku. Wspomniałem o tych ostatnich odkryciach manuskryptów oraz powiedziałem słuchaczom, że E.J. Brill opublikuje za ok. rok książkę, która będzie zawierać wszystkie te informacje. (W ramach dyskusji, Bart zakwestionował ważność fragmentu Ewangelii Marka z I w. Zaznaczyłem, że moim źródłem był światowej klasy paleograf, człowiek, który nie jest religijny, a zatem nie będzie się skłaniał do wcześniejszej datacji. Bart odpowiedział, że nawet w takim kontekście, nie posiadamy tysięcy manuskryptów z I w.! Taki sceptycyzm jest dla mnie całkowicie niezrozumiały.)"

Będziemy z zainteresowaniem śledzić, co badacze powiedzą na to w najbliższych miesiącach.

Tłumaczenie:

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.