"Zbyt wcześnie, by oceniać" - najstarszy tekst Ewangelii Marka (cd.)

Wiadomości biblijne
"Zbyt wcześnie,
by oceniać"


Larry Hurtado na temat
domniemanego najstarszego tekstu Ewangelii Marka

 

Wiele informacji na temat kilku nowoodkrytych i zidentyfikowanych manuskryptów pojawiało się przez ostatnie dni (np. http://sheffieldbiblicalstudies.wordpress.com/2012/02/06/first-century-fragment-of-mark/). Źródłem tych wszystkich doniesień zdaje się być niedawna odpowiedź Dana Wallace’a w dyskusji z Bartem Ehrmanem. W jej trakcie Wallace twierdzi, że odnosi się do fragmentu odczytywanego jako fragment kopii Ewangelii Marka z I w. (http://www.reclaimingthemind.org/blog/2012/02/wallace-vs-erhman-round-three/).

Analizowany fragment zdaje się być częścią kolekcji papirusów, które należą do Green Collection (http://explorepassages.com/collection). Kluczową postacią, figurującą jako ekspert prowadzący w Greek Collection, jest Scott Carroll. Jedno z ostatnich doniesień wymienia wczesne fragmenty niektórych z pism Nowego Testamentu (łącznie z kopiami niektórych listów Pawłowych datowanych przypuszczalnie na II w. po Chr.). Według Wallace’a właściwa publikacja naukowa tych kwestii przedstawiona będzie w dziełach, które mają ukazać się w przyszłym roku.

Jest całkowicie zrozumiałe, i jednocześnie na wiele sposobów nieszczęśliwe, że dyskutujący za lub przeciw Biblią (tacy jak protagoniści w dyskusji Wallace-Ehrman) uczynili identyfikację i dokładną datację manuskryptów Nowego Testamentu kwestią tak bardzo kontrowersyjną. Znalezienie dodatkowych wczesnych manuskryptów Nowego Testamentu, lub nawet odczytywalnych fragmentów, byłoby wielkim dobrodziejstwem dla naukowej analizy tekstów. Zauważyć należy między innymi, że w zależności od ilości tekstu naprawdę zachowanego, wszystkie fragmenty wczesnych manuskryptów są niezbędne dla śledzenia historii tekstu pism, które poświadczają. W odniesieniu do pism nowotestamentowych, znajdujemy się już w godnej pozazdroszczenia i niemającej odniesienia sytuacji posiadając pokaźną ilość kopii wczesnych manuskryptów (np. papirusy Chester Beatty oraz Bodmer). Jednak należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach na czas, gdy oczekujemy dalszych wiadomości na temat domniemanych nowych odkryć.

  • Identyfikacja oraz paleograficzna datacja manuskryptów wymaga ogromnej wiedzy specjalistycznej na temat analizowanego okresu oraz tekstów. Poczekajmy, by zobaczyć, czyje opinie znajdują się za twierdzeniami.
  • Paleograficzna datacja zawsze jest tyko orientacyjna, dopuszcza wahania nawet o 50 lat w obydwie strony. Paleografowie uważani za ekspertów często nie zgadzają się co do niektórych przedmiotów nawet o wiek. Nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem polegać na jednej opinii. Pewność może być utwierdzona tylko wtedy, gdy wielu ekspertów otrzyma pełny dostęp do badanych przedmiotów.
  • Jest rzeczą szczególnie trudną wyznaczać datację paleograficzną danego fragmentu. Im jest on mniejszy, tym jest to trudniejsze. Dla takiej datacji wymaga się tak wielu liter alfabetu jak to tylko możliwe i tak wielu ich wystąpień w tekście, jak to tylko możliwe, by wyważyć pewną opinię na temat „ręki” piszącego.
  • Choć stwarzanie spektakularnych teorii i wnoszenie sensacyjnych wniosków pozwala podnieść sprzedaż publikacji, nie pomaga trzeźwej naukowej analizie, która powinna jej towarzyszyć. Nie przynosi to także wielkiego zaufania lub większej wiarygodności rzeczom lub tym, którzy są zaangażowani w ich opracowanie.

Razem z innymi, czekam na dalzse informacje, a może nawet bardziej czekam na mające nadejść publikacje naukowe dotyczące spornych kwestii. Kolejne wczesne fragmenty Nowego Testamentu? Jak powiedział ktoś zapytany o to, co myśli na temat Rewolucji Francuskiej: „Zbyt wcześnie, by oceniać”.

tłum: B. Sokal
na podstawie: wpisu na blogu Larry'ego Hurtado

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.