pope

Diecezja Poznańska

Konwersatorium wokół Księgi Liczb

Uczestnicy będą przygotowywać kolejne fragmenty Księgi Liczb, a potem dzielić się swoim rozumieniem danej perykopy.

Prowadzący: dr hab. Teresa Stanek

Termin: drugi piątek miesiąca, około godziny 18:30 (po Mszy Świętej)

Miejsce: sala Duszpasterstwa na poddaszu, ul. Szewska 18A (obok kościoła jezuitów)

Serdecznie zapraszamy