pope

Diecezja Poznańska

Szkoła Słowa Bożego dla początkujących 2017/2018

Sobór Watykański II w Konstytucji o Objawieniu Bożym zachęcał wierzących w Chrystusa: Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają (DV 25). Próbą realizacji tej soborowej zachęty jest Szkoła Słowa Bożego dla początkujących.


Celem Szkoły jest wyposażenie jej uczestników w umiejętność poznawania Biblii jako Słowa Bożego. Uczestnicy Szkoły biblijnej zaproszeni są do odkrywania Boga, który przemawia osobiście do każdego człowieka poprzez słowa zapisane w Piśmie Świętym. Bóg, kierując Słowo do swojego Ludu, oczekuje, że znajdą się ludzie, którzy przyjmą Słowo i odpowiedzą na nie modlitwą, miłością i czynem.


Szkoła stawia sobie również cel nauczania prostych metod studium biblijnego, które są doskonałym narzędziem w poznawaniu biblijnego orędzia. Stąd zajęcia obejmują konieczne ćwiczenia i warsztaty. Można bowiem zauważyć u części niedzielnych słuchaczy Słowa Bożego pewien lęk przed lekturą Pisma Świętego, wypływający z braku praktycznych umiejętności prowadzenia osobistego studium biblijnego.


Na koniec Szkoła chce stworzyć przestrzeń, w której mogliby się spotkać ci, którzy chcą usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła poprzez Słowo Biblii. Chodzi o wykrystalizowanie się pewnego środowiska, które zechce przemieniać środowisko swojego życia w oparciu o Natchnione Teksty.

Prowadzący: ks. Adam Prozorowski


Plan zajęć w roku 2017/2018