pope

Diecezja Poznańska

XI Tydzień Biblijny

 

5 V – 11 V 2019

"Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego" (1P 1,12)

s 01 1