pope

Diecezja Poznańska

Zjazd członków Dzieła Biblijnego 2019

 
Dnia 12 października 2019 roku w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu (ul. Dąbrówki 4/7) odbędzie się zjazd członków Dzieła BiblijnegoRozpoczynamy o godzinie 11:00 wykładem ks. prof. Pawła Wygralaka na temat:

"Duch Święty w nauczaniu Ojców Kościoła".

Będzie również możliwość odebrania zaległych materiałów biblijnych, opłacenia składek oraz uaktualnienia danych kontaktowych.

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze potwierdzenie obecności.