pope

Diecezja Poznańska

OGŁOSZENIE - Odwołanie Kursów Formacji Biblijnej


UWAGA

W związku z panującą sytuacją epidemiczną Kursy Formacji Biblijnej 2019/2020 nie zostaną wznowione.

Nie odbędzie się również zakończenie roku.

Informacje dotyczące zajęć w roku 2020/2021 zostaną umieszczone na stronie internetowej.