Inauguracja pracy Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej 2016/2017

Do Dzieła !!!

24 października odbyła się inauguracja kolejnego roku pracy Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej im. Jana Pawła II (KKDBDR). W radomskim seminarium to już 9 inauguracja roku formacyjnego w biblijnym stowarzyszeniu. To kleryckie koło liczy aż 19 alumnów, co stanowi 1/3 całej wspólnoty, dlatego jest to największa organizacja skupiająca alumnów wokół Słowa Bożego w naszym seminarium. Moderatorem KKDBR jest ks. dr Jacek Kucharski, który wykłada biblistykę w seminarium, a także poza granicami kraju. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w kaplicy bł. Karola de Foucauld. Przed Najświętszym Sakramentem, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, patrona stowarzyszenia, prosiliśmy o wszelkie potrzebne łaski na rozpoczynający się nowy rok formacyjny. Nabożeństwu przewodniczył ks. moderator Jacek Kucharski. Jak pierwsi chrześcijanie, po uczcie duchowej udaliśmy się na ucztę dla ciała, czyli wspólną pizzę.

Kulminacyjnym momentem było omówienie spraw organizacyjnych. Prezesem KKDBDR jednogłośnie wybrany został al. Daniel Wiecheć (rok V), jego zastępcą al. Filip Lorenc (rok V). W naszym stowarzyszeniu powstały dwie nowe sekcje . Do sekcji medialnej wybrani zostali: al. Wojciech Jończyk (rok IV), al. Dominik Kowalewski (rok III), oraz al. Krystian Korba (rok III). Sekcję informatyczną tworzyć będą: al. Damian Sadza (rok V), i al. Arkadiusz Lenart (rok III). Wspólnymi siłami ustalony został harmonogram pracy na cały rok. W adwencie rozpoczynamy cykl rozważań Ewangelii na każdy dzień, które będą prowadzone przez członków KKDBDR. Już dzisiaj zachęcamy do słuchania ich w Radiu Plus Radom, aby móc owocniej przygotować się do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Na zakończenie spotkania ks. dr Jacek Kucharski – diecezjalny moderator dzieła biblijnego udzielił wszystkim uczestnikom Bożego błogosławieństwa.


Krystian Korba, rok III
Dominik Kowalewski, rok III