„GŁĘBIA SŁOWA” - ADWENTOWE AUDYCJE W RADIU „PLUS” KKDBDR

„GŁĘBIA SŁOWA” - ADWENTOWE AUDYCJE  W RADIU „PLUS” KKDBDR

Z inicjatywy moderatora diecezjalnego ks. Jacka Kucharskiego, Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej (dalej KKDBDR) podjęło trud przygotowania adwentowych audycji radiowych dla słuchaczy radia PLUS diecezji radomskiej. Można je było usłyszeć codziennie od 27 listopada do 24 grudnia 2016 r. Audycje pod wspólnym tytułem „GŁĘBIA SŁOWA” , oparte były na fragmentach Ewangelii poszczególnych dni Adwentu. Nad ich treścią merytoryczną czuwali diakoni: P. Męcina i R. Kosowski – członkowie KKDBDR. W przygotowanie audycji byli zaangażowani wszyscy członkowie KKDBDR. Poza wspomnianymi powyżej diakonami, audycje przygotowali alumni: D. Wiecheć, F. Lorenc, D. Sadza, W. Jończyk, D. Maciąg, D. Janiszewski, R. Mierzejewski, D. Borowski, br. R. Zając, A. Lenart, D. Kowalewski, D. Bednarek, K. Korba, K. Mularski, K. Piotrowski-Stajniak, K. Wieteska, D. Idziak, K. Wiśniewski.

 

Moderator diecezjalny ks. Jacek Kucharski oraz Alumni KKDBDR wyrażają serdeczne podziękowania

Księdzu Dyrektorowi Oddziału Radia PLUS w Radomiu – Jackowi Wieczorkowi

oraz Wszystkim Realizatorom Studia Nagrań

za pomoc w realizacji projektu audycji.