pope

Diecezja Radomska

Informacja o 32 zeszycie Kręgu Biblijnego

INFORMACJA


Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,


chciałbym zakomunikować, że nakładem Wydawnictwa „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II,  ukazał się 32. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, znajdujący się według zapowiedzi Wydziału Duszpasterskiego, już  w naszych wspólnotach parafialnych.


Zeszyt 32. „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech części. Pierwsza zatytułowana Spotkania z Biblią, tradycyjnie przybliża nam niedzielne orędzie ewangelii aż do IV Niedzieli Wielkiego Postu włącznie.  Druga część „Kręgu”, tj. Poznawać Biblię, wprowadza nas w kolejne etapy historii zbawienia,   prezentuje  treść i orędzie teologiczne Księgi Ezechiela  (Stary Testament) oraz zagadnienia literacko-historyczne Listu do Hebrajczyków (Nowy Testament). Szczególnie interesująca i praktyczna wydaje się część trzecia pt. Biblia i Liturgia, w której omówiona została Liturgia słowa Bożego i jej wymowa we Mszy św.  

Do 32. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta DVD, na której znajdziemy  teksty Ewangelii według św. Łukasza, opracowane metodą lectio divina według  Innocenzo Gargano.  

Ks. Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II