pope

Diecezja Radomska

Relacja ze spotkania opłatkowego z Kazimierza

 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z KRĘGIEM KAZIMIERZOWSKIM


Tradycyjnie w czwartą niedzielę każdego miesiąca spotykają się członkowie grupy biblijnej w parafii pw. Św. Kazimierza w Radomiu. Ich duchowym przewodnikiem jest ks. prał. Grzegorz Senderski. 22 stycznia 2017 r., krąg spotkał się po raz pierwszy w Nowym Roku 2017. Spotkanie poprzedziła Eucharystia w kazimierzowskiej bazylice, której Liturgię Słowa poprowadzili członkowie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Po Mszy św. w świetlicy „Kazimierzówka” odbyło się świąteczne spotkanie. Rozpoczęła je lektura Ewangelii według św. Łukasza, opisująca Boże narodziny w Betlejem. Później moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski złożył cytując św. Matkę Teresę z Kalkuty życzenia obecnym.

Przemówił również ks. prał . Grzegorz Senderski. Po życzeniach rozpoczęło się kolędowanie przy uroczyście zastawionym stole. Drugą część spotkania poza ogłoszeniami dotyczącymi czasu permanentnej formacji biblijnej, wypełniła prelekcja multimedialna w ramach cyklu Idźcie i głoście pt. Filip z Betsaidy – apostoł i świadek cudu Jezusa, którą wygłosił ks. Jacek Kucharski. Modlitwy w intencjach Dzieła Biblijnego zakończyły radosne i owocne spotkanie z Biblią.