pope

Diecezja Radomska

Relacja z Kozienic

 

KRĄG W KOZIENICACH POZNAJE KOŚCIÓŁ APOSTOLSKI

 


W niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego oraz księży pracujących w parafii pw. Świętego Krzyża w Kozienicach: Roberta Kotkowskiego i Łukasza Pyszczka. Podczas Eucharystii, w której polecano również w modlitwach Dzieło Biblijne Jana Pawła II Diecezji Radomskiej oraz Krąg Biblijny istniejący przy parafii, ks. dr Jacek Kucharski wygłosił w ramach cyklu formacji Idźcie i głoście prelekcję multimedialną pt. Andrzej apostoł – jeden z Dwunastu uczniów Jezusa.

Ks. kan. Kazimierz Chojnacki – proboszcz parafii i wielki sympatyk Dzieła Biblijnego, dziękując ks. Kucharskiemu za prelekcję zapowiedział jednocześnie kolejne spotkanie formacyjne w lutym br. Ks. Kucharski dziękując słuchaczom za piękne słuchanie i swoisty dialog podjęty przez obecnych podczas prelekcji, zaprosił do kolejnego wyjazdu jesiennego po śladach Jezusa. Pielgrzymka odbyć się ma pod patronatem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.