pope

Diecezja Radomska

Relacja ze Starachowic

 

OPŁATEK W STARACHOWICKIM KRĘGU BIBLIJNYM


Niedziela 29 stycznia 2017 r. była wyjątkowym czasem, w jakim zebrał się starachowicki Krąg Biblijny działający pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Opłatkowe spotkanie rozpoczęła Msza św. celebrowana w świątyni o godz. 18 –tej pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego, który wygłosił też homilię. Po Eucharystii członkowie Kręgu przeszli na salę katechetyczną, gdzie odbył się opłatkowy wieczór. Zainicjowała go lektura Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-15), później łamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Ks. Kucharski zawsze powtarza, iż nie można marnować żadnej okazji, aby zostawić formację. Dlatego też przygotował i wygłosił prelekcję multimedialną pt. Czy Jezus naprawdę narodził się w Betlejem? Głos Ewangelistów, Tradycji Kościoła i archeologii. Nie obyło się bez ożywionej dyskusji. Uroczysty stół  z wypiekami i owocami przygotowali wspólnie opiekun duchowy Kręgu – ks. mgr Łukasz Dybus oraz członkinie wspólnoty biblijnej. Ks. Kucharski podziękował za organizację opłatkowego spotkania i życzył słuchaczom wytrwałości w pochylaniu się nad Słowem Bożym. Zapowiedział też kolejne spotkanie na niedzielę 5 lutego br.