pope

Diecezja Radomska

OSTATNIE SPOTKANIE DZIEŁA BIBLIJNEGO W CIEPIELOWIE...PRZED WAKACJAMI.

OSTATNIE SPOTKANIE DZIEŁA BIBLIJNEGO
W CIEPIELOWIE...PRZED WAKACJAMI.


Dnia 8 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie grupy Dzieła Biblijnego w Ciepielowie. Tradycyjnie to ostatnie przed wakacjami spotkanie poprowadził ks. dr Jacek Kucharski. Zostaliśmy zapoznani bliżej z osobą św. Jakuba Młodszego.  Był krewnym Jezusa i pochodził z Nazaretu. Jego matka miała na imię Maria, a ojcem apostoła był Alfeusz, zwany również Kleofasem (Mk 3, 18; Łk 6, 15; Mt 10, 3; J 19, 25). Był rodzonym bratem św. Judy Tadeusza. Pisze on tym wyraźnie i z dumą w swoim Liście: „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba” (Jud 1). Podobnie św. Łukasz nazywa Judę „Jakubowym”, czyli bratem Jakuba (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Jakub Młodszy i św. Juda mieli jeszcze jednego brata, Józefa.

Tak więc braćmi byli dla siebie: Jakub, Juda i Józef.Po Zmartwychwstaniu Jakub został przewodniczącym gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie.Jak wielkim poważaniem cieszył się św. Jakub wśród Apostołów, świadczą Listy św. Pawła. Pisze on w Liście do Koryntian, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu pokazał się również Jakubowi (1 Kor 15, 7). W Liście do Galatów szczyci się, że widział Jakuba, brata Pańskiego (Ga 1, 19). Jakub jest autorem listu do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej, który został napisany w latach 45-49. Piękna greka, która cechuje ten tekst, wskazuje, że św. Jakub go dyktował go doskonałemu styliście. Apostoł zachęca w nim do stawiania czoła pokusom, które rodzą się w samym człowieku. Jakub podkreśla, że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 26).

Postuluje równe traktowanie biednych i bogatych we wspólnotach chrześcijańskich. W sposób bardzo obrazowy mówi o złu, jakie może wyrządzić język ludzki. Zmarł śmiercią męczeńską w Jerozolimie ok. 62 r. Został ukamienowany. Według tradycji podczas wykonywania wyroku pewien folusznik (czyli rzemieślnik zajmujący się ubijaniem tkanin podczas ich produkcji) doskoczył do apostoła i uderzył go pałką w głowę. W ten sposób go dobił. Dlatego atrybutem św. Jakuba Młodszego jest też pałka folusznicza. W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz księgą. Czasem też ukazywany jest jako biskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są ponadto: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój. Jest patronem dekarzy.

Po wykładzie ks. Jacka Kucharskiego dalsze nasze dyskusje wywołane interesującym wykładem zostały przeniesione do gościnnych ogrodów ks. proboszcza Stanisława Sławińskiego, który w pięknych okolicznościach przyrody czynił honory gospodarza. Tak spędzony wspólnie czas pogłębił naszą wiedzę biblijną oraz wzbogacił duchowo. Dlatego mogliśmy spokojnie udać się na zasłużony letni wypoczynek podczas którego będzie również czas na osobistą lekturę Pisma Świętego.

Opr. W. Leszczyński.