pope

Diecezja Radomska

SPOTKANIE Z KRĘGIEM LEKTORÓW W PARAFII ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W RADOMIU

SPOTKANIE Z KRĘGIEM LEKTORÓW W PARAFII ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W RADOMIU

 

W czwartek 24 maja 2018 r. w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu (dzielnica Ustronie), na zaproszenie ks. mgr. Krzysztofa Wróbla -opiekuna duchowego grupy lektorów spotkał się moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Po wspólnej modlitwie i prezentacji osoby moderatora przez ks. Krzysztofa, ks. Kucharski pozdrawiając obecnych zaproponował im prezentację multimedialną „Czytać Biblię, ale jak? 20 sposobów czytania Pisma świętego. Najpierw ustosunkował się do metody czytania Biblii jaką od ponad roku kontynuuje grupa lektorów pod kierownictwem ks. Krzysztofa. Metoda ta nazywa się „Lectio continua”. Według ks. Kucharskiego to dobra metoda, aby pogłębić nie tylko więź z samym Pismem świętym, ale również swoją wiedzę biblijną i wiarę. Ks. Kucharski zachęcił i zaproponował lektorom jeszcze wiele innych ciekawych metod czytania Biblii, które ubogacą również życie duchowe grupy. Wspólne spotkanie przy znakomitym cieście, które upiekły na spotkanie lektorki z parafii, dyskusja, a potem modlitwa w intencji Dzieła Biblijnego zamknęły ciekawe i pożyteczne spotkanie.