pope

Diecezja Radomska

GRUPA BIBLIJNA Z BAZYLIKI KAZIMIERZOWSKIEJ POZNAJE DAR POBOŻNOŚCI

GRUPA BIBLIJNA Z BAZYLIKI KAZIMIERZOWSKIEJ POZNAJE DAR POBOŻNOŚCI

W niedzielę 27 maja 2018 r. w świetlicy „Kazimierzówka” odbyło się spotkanie z silną grupą biblijną istniejącą pod patronatem Dzieła Biblijnego. Tematem spotkania, które poprowadził moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski w ramach cyklu Poznać Nieznanego- Duch Święty i Jego dary był dar pobożności. Słuchacze poznawali dar pobożności w kontekście biblijno-patrystyczno-pastoralnym. Tematyce prelekcji multimedialnej towarzyszyła też ożywiona dyskusja obecnych. Tradycyjnie grupę wspiera i jest zawsze obecny na spotkaniu ks. prał. Grzegorz Senderski. Ks. Kucharski zapoznał również grupę z przyszłymi działaniami stowarzyszenia. Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencjach Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej zakończyła formację biblijną.