pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 37. ZESZYCIE KRĘGU BIBLIJNEGO

INFORMACJA

 

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 37. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich,  którzy pragną czytać Pismo Święte. Kolejny zeszyt Kręgu Biblijnego trafi do naszych wspólnot parafialnych z najbliższą przesyłką materiałów duszpasterskich.

Zeszyt 37. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają  „Spotkania z Ewangelią św. Marka” (część druga: rozdz.12-14). Omówione tu zostały perykopy Markowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz  wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony mądrości izraelskiej i jej źródłom;  prezentacja kolejnej księgi ST – Księgi Jonasza oraz Drugi i Trzeci List św. Jana. Część  trzecia zatytułowana  „Biblia
 i Liturgia”
podejmuje temat osobowości sakramentalnej chrześcijanina.

Do 37. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Marka rozdz.12,1-14,72, które czyta Rafał Porzeziński. 

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II