pope

Diecezja Radomska

PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO NA KOZIEJ GÓRZE

PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO NA KOZIEJ GÓRZE

Radomska parafia pw. Macierzyństwa NMP pomimo, że należy do stosunkowo młodych wspólnot, posiada już tradycje biblijne. Istnieje tu „Krąg biblijny”, którego animatorem jest aktualny wikariusz ks. mgr Daniel Wiecheć. Żywo interesuje się działalnością grupy ks. kan. Zbigniew Sieroń proboszcz parafii. W środę 12 czerwca 2019 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie grupy, które poprowadził sam moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. dr Jacek Kucharski. Spotkanie kręgu poprzedziła Eucharystia. Następnie członkowie grupy biblijnej przeszli do sali parafialnej przy kościele gdzie wysłuchali prezentacji multimedialnej ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. Dzieje Apostolskie księgą życia pierwotnego Kościoła. Moderator podczas prezentacji prosił uczestników spotkania o lekturę fragmentów z Dziejów Apostolskich dotyczących organizacji pierwotnej gminy chrześcijan. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca aktualnej organizacji i stopni hierarchicznych istniejących w Kościele. Nie mogło zabraknąć również modlitwy za Dzieło Biblijne naszej diecezji. Na zakończenie za obecność, wykład i modlitwę podziękował obecnemu moderatorowi ks. Daniel Wiecheć.