pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 41. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 41. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dotrze on do parafii do połowy lutego br.

Zeszyt 41. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część pierwsza: rozdz.10-12). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęconyosobie i dziełu Zbawiciela Jezusa Chrystusa (cz.2), dalej treść i orędzie teologiczne Księgi Habakukaoraz egzegeza Listów „do siedmiu Kościołów, które są w Azji” z Apokalipsy św. Jana (Ap 1,1-3,22). Część trzecia zatytułowana „Biblia i Liturgia” analizuje sakrament namaszczenia chorych.

Do 41. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz. 10,1-12,50, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II