pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 44. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 44. zeszyt „Kręgu Biblijnego”,tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Będzie on do odebrania u Księży Dziekanów od piątku, tj. 5 lutego br.

Zeszyt 44. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część czwarta: rozdz.20-23). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Część drugą, tj. „Poznawać Biblię”w ramach Wprowadzenia do Pisma Świętegowypełnia analizaApokryfów Starego Testamentu. Dział Stary Testament podejmuje analizę Księgi Zachariasza oraz eschatologię wspólnoty z Qumran w świetle tekstu proroka Zachariasza. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi w ramach Pism Janowych omówione zostały fragmenty Księgi Apokalipsydotyczące wizji czasów ostatecznych (Ap 17,1-19,10).Część trzecia zatytułowana „Bibliai Liturgia” analizuje sakrament małżeństwa (cz. 2).

Do 44 zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz.20,29-23,39, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Zachęceni przez papieża Franciszka do lektury Pisma Świętego
w codzienności, pomimo trudów znoszonych w czasie pandemii, nie ustawajmy w gorliwości krzewienia apostolatu biblijnego.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II