pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 47 ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"


INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci!

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 47. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Będzie on do odebrania u Księży Dziekanów od 24 lutego br.

Zeszyt 47. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (część pierwsza: rozdz. 1-3). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym.

Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego
w ramach którego zostało omówione Święto Przaśników. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu i prezentuje postać Izaaka. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi, który analizuje Apostołów Jezusa Chrystusa ukazana została sylwetka Świętego Jakuba Starszego.

Część trzecia zatytułowana „Biblia w Tradycji Kościoła” przedstawia postać Św. Polikarpa ze Smyrny oraz podejmuje zagadnienie milczenia w liturgii Kościoła.

Do 47. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta
z nagraniami  tekstu Ewangelii według św. Łukasza, którą czyta lektor  Wojciech Żołądkowicz. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Niech lektura 47. „Kręgu Biblijnego” utwierdzi w nas miłość do   Objawienia Bożego obecnego na kartach Pisma Świętego.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II