pope

Diecezja Radomska

WSKAZANIA  PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ Z CZWARTYM NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XII OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIEM  BIBLIJNYM (26 kwietnia - 02 maja 2020 r.)

WSKAZANIA  PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE
Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ Z CZWARTYM NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XII OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIEM  BIBLIJNYM
(26 kwietnia - 02 maja 2020 r.)

1. Niedziela Biblijna (26 kwietnia br.), w tym roku Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego, podobnie jak cały Tydzień Biblijny jest wielkim świętem Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego czasu.

2. Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia (w niedzielę, fakultatywnie również w każdy dzień Tygodnia Biblijnego), ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych z wielkim szacunkiem. Znakiem szacunku dla Słowa Bożego jest także stan i wygląd Lekcjonarzy Mszalnych. Przypominamy, że obowiązuje już w Liturgii II wydanie Lekcjonarza Mszalnego i w każdej parafii Lekcjonarze powinny być wymienione na nowe.

3. Na 10 minut przed godziną rozpoczęcia każdej Mszy Świętej  w Niedzielę Biblijną zalecana jest Proklamacja Słowa Bożego przed Mszą Świętą (zob. Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego przed Mszą świętą w Przeglądzie Biblijnym nr 12, s. 4-7).

4. Do lektury fragmentów Ewangelii według św. Mateusza w ramach Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego należy zaprosić reprezentantów ze wspólnoty parafialnej. tj. grup i stowarzyszeń istniejących  w parafiach dorosłych oraz młodzież i dzieci. W tym roku wyjątkowo ze względu na epidemię może to uczynić Służba Liturgiczna Ołtarza.  

5. Liturgia Słowa Niedzieli Biblijnej ubogacona powinna być komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.

6. Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.

7. Sigla tekstów do osobistej lektury, refleksji i kontemplacji modlitewnej w ciągu roku uczestnicy liturgii Mszy św. w Niedzielę Biblijną otrzymują od przewodniczącego liturgii (poprzez posługę ministrantów). Z racji na epidemię, zaleca się przygotowanie sigli tekstów biblijnych i usytuowanie ich w przygotowanych do tego koszykach, tak aby wierni jak najbezpieczniej mogli je zabrać ze sobą. Proponowane sigla tekstów biblijnych znajdują się w „Przeglądzie Biblijnym nr 12, s. 142-143 oraz na dołączonej do materiałów płycie CD. W tym roku pochodzą one z Ewangelii według św. Mateusza oraz Księgi Syracha. Można jest również swobodnie udostępnić poprzez internetowe strony parafialne, Facebookowe i inne narzędzia „nowej ewangelizacji”.

8. W parafiach, w których praktykuje się adorację Najświętszego Sakramentu po niedzielnej Mszy św., można wykorzystać zaproponowaną Drogę Światła całą lub kilka ze stacji z rozważaniem (Przegląd Biblijny nr 12, s. 73-91).

9. Podczas trwania Tygodnia Biblijnego zachęca się duszpasterzy, aby w sprawowanej liturgii ubogacili ją krótką homilią (zob. propozycje w Przegląd Biblijny nr 12, s. 17-52).

10. W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego zwłaszcza Ewangelii według św. Mateusza, indywidualnej lub w gronie rodzinnym.

12. Tydzień Biblijny powinien znaleźć swoje odbicie w przygotowanych z tej okazji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectio divina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Droga Światła). Ze względu na epidemię dobrze byłoby zaproponować choćby jedną z wyżej wymienionych form apostolatu biblijnego.

13. Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni, w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

14. Zachęca się gorąco duszpasterzy, aby w czasie trwania Tygodnia Biblijnego wykorzystali przygotowane przez Dzieło Biblijne materiały pomocnicze, tj. propozycje homilii, nabożeństw Słowa Bożego, konferencji biblijnych, katechez oraz innych form aktywności modlitewno-formacyjnej. Dotarły już one do wszystkich parafii naszej diecezji. Do materiałów pomocniczych dołączona została płyta CD zawierająca: Przegląd Biblijny nr 12; pomoce do katechez; prezentacje do katechez dla dorosłych; prezentacja Drogi Światła;  plakat XII Tygodnia Biblijnego; Plakat Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego; „Czym jest człowiek” – najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej w formie książki.

15. W przeżywany Tydzień Biblijny poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, studenci – uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszyscy katechizujący w placówkach oświatowych wszystkich poziomów. W tym roku niech działalność ta ograniczy się do przypominania i zachęty pogłębiania znajomości Słowa Bożego.

16. W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z Niedzielą Biblijną- Czwartym Narodowym Czytaniu Pisma Świętego oraz XII Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

 

Ks. dr Jacek Kucharski, Ks. dr Tomasz Herc