pope

Diecezja Radomska

Wskazania pastoralno-liturgiczne na Niedzielę Słowa Bożego (24 stycznia 2021 r.)

WSKAZANIA PASTORALNE I LITURGICZNE NA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

(24 stycznia 2021 r.)

(Uwzględniające Notę o Niedzieli Słowa Bożego wydaną przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)

 

1.Niedziela Słowa Bożego, przypadająca w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, przypomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.

2.Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia, ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych z wielkim szacunkiem. Znakiem szacunku dla Słowa Bożego jest także stan i wygląd Lekcjonarzy Mszalnych. Przypominamy, że obowiązuje już w Liturgii II wydanie Lekcjonarza Mszalnego i w każdej parafii Lekcjonarze powinny być wymienione na nowe. Należy pamiętać, że niewłaściwe jest uciekanie się do używania kartek, fotokopii, materiałów pomocniczych w zastępstwie ksiąg liturgicznych.

3.Do lektury fragmentów czytań mszalnych należy zaprosić reprezentantów ze wspólnoty parafialnej. tj. grup i stowarzyszeń istniejących w parafiach, dorosłych oraz młodzież i dzieci. W tym roku wyjątkowo ze względu na epidemię może to uczynić Służba Liturgiczna Ołtarza.

4. W tym dniu, zalecany jest śpiew psalmu responsoryjnego, który jest odpowiedzią modlącego się Kościoła. Dlatego w każdej wspólnocie należy uwzględnić również posługę psalmisty.

5.LiturgiaNiedzieli Słowa Bożego powinna być ubogacona komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.

6.Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.

7.W parafiach, w których praktykuje się adorację Najświętszego Sakramentu po niedzielnej Mszy św., można wykorzystać elementy zaproponowanej przez Zespół Dzieła Biblijnego Lectiodivinado fragmentu Ewangelii wg Św. Marka 1,14-20.

7.W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego zwłaszcza Ewangelii według św. Marka, indywidualnej lub
w gronie rodzinnym.

8.Niedziela Słowa Bożego powinna znaleźć swoje odbicie w przygotowanych  z tej okazji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectiodivina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Droga Światła). Ze względu na epidemię dobrze byłoby zaproponować choćby jedną z wyżej wymienionych form apostolatu biblijnego.

9.Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni, w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

10.W przeżywaną Niedzielę Słowa Bożego poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, studenci –uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszyscy katechizujący w placówkach oświatowych wszystkich poziomów. W tym roku niech działalność ta ograniczy się do przypominania i zachęty pogłębiania znajomości Słowa Bożego.

11.W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z Niedzielą Słowa Bożego zachęcamy do odwiedzania strony internetowej DziełaBiblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Ks. dr Jacek Kucharski, ks. dr Tomasz Herc