pope

Diecezja Radomska

WSKAZANIA PASTORALNE I LITURGICZNE NA IV NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

WSKAZANIA PASTORALNE I LITURGICZNE NA IV NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

(22 stycznia 2023 r.)

 1. 1. Niedziela Słowa Bożego, przypadająca w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, przypomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu 
  i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.
 2. 2. Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia, ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych 
  z wielkim szacunkiem. Znakiem szacunku dla Słowa Bożego jest także stan 
  i wygląd Lekcjonarzy Mszalnych. Przypominamy, że obowiązuje już w Liturgii II wydanie Lekcjonarza Mszalnego i w każdej parafii Lekcjonarze powinny być wymienione na nowe. Należy pamiętać, że niewłaściwe jest uciekanie się do używania kartek, fotokopii, materiałów pomocniczych w zastępstwie ksiąg liturgicznych.
 3. 3. Do lektury fragmentów czytań mszalnych należy zaprosić reprezentantów ze wspólnoty parafialnej. tj. grup i stowarzyszeń istniejących w parafiach, dorosłych oraz młodzież i dzieci.
 4. 4. W tym dniu, zalecany jest śpiew psalmu responsoryjnego, który jest odpowiedzią modlącego się Kościoła. Dlatego w każdej wspólnocie należy uwzględnić również posługę psalmisty.
 5. 5. Liturgia Niedzieli Słowa Bożego powinna być ubogacona komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.
 6. 6. Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.
 7. 7. W parafiach, w których praktykuje się adorację Najświętszego Sakramentu po niedzielnej Mszy św., można wykorzystać elementy rozważań i medytacji zaproponowanych przez Zespół Dzieła Biblijnego do fragmentu Ewangelii wg Św. Mateusza 4,12-23 (zob. Materiały na Czwartą Niedzielę Słowa Bożego, ss. 23-26).
 8. 8. W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego zwłaszcza Ewangelii według św. Łukasza, indywidualnej lub
  w gronie rodzinnym.
 9. 9. Niedziela Słowa Bożego powinna znaleźć swoje odbicie w przygotowanych  
  z tej okazji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectio divina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Droga Światła).
 10. 10. Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni, w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.
 11. 11. W przeżywaną Niedzielę Słowa Bożego poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, studenci – uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, alumni Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszyscy katechizujący w placówkach oświatowych wszystkich poziomów.
 12. 12. W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z IV Niedzielą Słowa Bożego zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Ks. dr hab. Jacek Kucharski, ks. dr Tomasz Herc