pope

Diecezja Radomska

WSKAZANIA  PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ Z VIII NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XVI OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIEM  BIBLIJNYM (14-20 kwietnia 2024 r.)

WSKAZANIA  PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE

Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ

Z VIII NARODOWYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ XVI

OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIEM  BIBLIJNYM

(14-20 kwietnia 2024 r.)

1. Niedziela Biblijna (14 kwietnia br.), w tym roku Ósme Narodowe Czytanie
Pisma Świętego, podobnie jak cały Tydzień Biblijny jest wielkim świętem
Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego
czasu.

2. Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia (w niedzielę,
fakultatywnie również w każdy dzień Tygodnia Biblijnego), ze szczególnym
uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych 
z wielkim szacunkiem. Znakiem szacunku dla Słowa Bożego jest także stan
i wygląd Lekcjonarzy Mszalnych. Przypominamy, że obowiązuje już w Liturgii
II wydanie Lekcjonarza Mszalnego i w każdej parafii Lekcjonarze powinny być
wymienione na nowe.

3. Na 10 minut przed godziną rozpoczęcia każdej Mszy Świętej  w Niedzielę
Biblijną zalecana jest Proklamacja Słowa Bożego przed Mszą Świętą (zob.
Formularz uroczystego czytania Pisma Świętego przed Mszą świętą w
Przeglądzie Biblijnym nr 16, s. 5-8).

4. Do lektury fragmentów z Dziejów Apostolskich w ramach VIII Narodowego
Czytania Pisma Świętego należy zaprosić reprezentantów ze wspólnoty
parafialnej. tj. grup i stowarzyszeń istniejących  w parafiach dorosłych oraz
młodzież i dzieci.  

5. Liturgia Słowa Niedzieli Biblijnej ubogacona powinna być komentarzami do
czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii
Bożego Słowa.

6. Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na
specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych
miejscu.

7. Sigla tekstów do osobistej lektury, refleksji i kontemplacji modlitewnej w
ciągu roku uczestnicy liturgii Mszy św. w Niedzielę Biblijną otrzymują od
przewodniczącego liturgii (poprzez posługę ministrantów). Zaleca się
przygotowanie sigli tekstów biblijnych i usytuowanie ich w przygotowanych do
tego koszykach, tak aby wierni mogli je zabrać ze sobą. Proponowane sigla
tekstów biblijnych znajdują się w „Przeglądzie Biblijnym nr 16, s. 167-173 oraz
na dołączonej do materiałów płycie CD. W tym roku pochodzą one z Dziejów
Apostolskich. Można je również swobodnie udostępnić poprzez internetowe
strony parafialne, Facebookowe i inne narzędzia „nowej ewangelizacji”.

8. W parafiach, w których praktykuje się adorację Najświętszego Sakramentu po
niedzielnej Mszy św., można wykorzystać zaproponowaną Drogę Światła całą
lub kilka ze stacji z rozważaniem (Przegląd Biblijny nr 16, s.126-132).

9. Podczas trwania Tygodnia Biblijnego zachęca się duszpasterzy, aby w
sprawowanej liturgii ubogacili ją krótką homilią (zob. propozycje w Przegląd
Biblijny nr 16, s. 9-55).

10. W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury
Pisma Świętego zwłaszcza Dziejów Apostolskich w gronie rodzinnym.

12. Tydzień Biblijny powinien znaleźć swoje odbicie w przygotowanych z tej
okazji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectio divina, krąg
biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Droga Światła).

13. Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni, w takim
miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

14. Zachęca się gorąco duszpasterzy, aby w czasie trwania Tygodnia Biblijnego
wykorzystali przygotowane przez Dzieło Biblijne materiały pomocnicze, tj.
propozycje homilii, nabożeństw Słowa Bożego, konferencji biblijnych, katechez
oraz innych form aktywności modlitewno-formacyjnej. Są one dostępne we
wszystkich parafiach naszej diecezji. Do materiałów pomocniczych dołączona
została płyta CD zawierająca: Przegląd Biblijny nr 16; pomoce do katechez;
prezentacje do katechez dla dorosłych; prezentacja Drogi Światła;  plakat XVI
Tygodnia Biblijnego; Plakat VIII Narodowego Czytania Pisma Świętego.

15. W przeżywany Tydzień Biblijny poza duszpasterzami, w sposób szczególny
powinni włączyć się członkowie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św.
Hieronima, studenci – uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci,
Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszyscy
katechizujący w placówkach oświatowych wszystkich poziomów.

16. W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych 
z Niedzielą Biblijną- VIII Narodowym Czytaniem Pisma Świętego oraz XVI
Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym zachęcamy do odwiedzania strony
internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod
adresem: www.biblista.pl oraz diecezjalnej: www.biblista.pl/diecezja-radomska.

Ks. dr hab. Jacek Kucharski, Ks. dr Tomasz Herc