UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI MA NOWYCH STUDENTÓW W JEDLNII LETNISKO

UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI MA NOWYCH STUDNETÓW W JEDLNII LETNISKO

 

Choć zajęcia uniwersyteckie trwają od października br., dla nowych studentów-uczniów z Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci istniejącego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej przy parafii pw. Opieki św. Józefa i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko,uroczysta immatrykulacja odbyła się w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tj. Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata (24 listopada 2019 r.). Mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Opiekuna przewodniczył i słowo Boże skierował do wspólnoty uniwersyteckiej, rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski. Po ślubowaniu nowi studenci-uczniowie odebrali indeksy, otrzymali ufundowaną przez ks. prob. Andrzeja Margasa księgę Pisma świętego oraz uniwersytecki biret. Obecni na mszy św. byli takżedyrektormgr Janusz Jemioł oraz s. mgr Bożena Molendowska, która jest wykładowcą w uniwersytecie. Na twarzach nowych studentów-uczniów widać było poza wzruszeniem, nieukrywaną dumę. Przyjęli oni gratulacje i życzenia nie tylko od wykładowców, ale i obecnych na Eucharystii rodziców i rodzeństwa.