ADWENTOWE POSTANOWIENIE SZYDŁOWIECKIEGO UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

ADWENTOWE POSTANOWIENIE SZYDŁOWIECKIEGO UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

Początek nowego roku liturgicznego, który zainicjowała Pierwsza Niedziela Adwentu (1 grudnia 2019 r.), stał się okazją do spotkania studentów-uczniów stanowiących wspólnotę Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci istniejącego przy parafii pw. św. Zygmunta oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Na niedzielnej o godz. 10.30 gościł moderator diecezjalny i rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski. Podczas wygłoszonej do uniwersyteckiej wspólnoty i jej rodzin homilii przywołał List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperiutillis” ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego.Moderator cytując słowa Papieża Franciszka ze wspomnianego listu, że: „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu. (…) Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca wchodzi On w nasze życie i z nami pozostaje (n. 8), zaproponował, aby tegorocznym postanowieniem adwentowym w domach studentów-uczniów była codzienna wraz z rodzicami lektura Ewangelii. Propozycja przyjęta została z entuzjazmem. Ks. Kucharski podziękował kapłanom ks. kan. seniorowi Adamowi Radzimirskiemu oraz aktualnemu proboszczowi i dziekanowi ks. Markowi Kucharskiemu za życzliwość i pomoc we wszystkich inicjatywach uniwersyteckich studentów-uczniów. Szczególne podziękowanie skierował do wykładowcy dziecięcej uczelni, ks. lic. Michałowi Farynie. Słowa podziękowania otrzymały również Siostry ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, które wspierają dzieci animacją muzyczną.