IMMATRYKULACJA NOWYCH STUDENTÓW-UCZNIÓW  W RADOMSKIEJ FARZE

IMMATRYKULACJA NOWYCH STUDENTÓW-UCZNIÓW  W RADOMSKIEJ FARZE

 

W niedzielę, 15 grudnia 2019 roku na mszy św. o godz. 11-tej w radomskiej Farze odbyła się uroczysta immatrykulacja 11 nowych studentów-uczniów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Grupę nowych studentów stanowią uczniowie PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego oraz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski. W uroczystości wzięli udział proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu i opiekun duchowy studentów-uczniów ks. lic. Mirosław Nowak oraz dyrektor PSP nr 7 mgr Katarzyna Gruszka z dr Lidią Szymańską – wykładowczynią dziecięcej uczelni. Nowi studenci-uczniowie otrzymali indeksy, birety oraz Biblie, których fundatorem był tradycyjnie ks. proboszcz Mirosław Nowak. Na zakończenie cała wspólnota uniwersytecka stanęła do pamiątkowej fotografii.