SPOTKANIE WSPÓLNOTY UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

SPOTKANIE WSPÓLNOTY UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

W sobotę, 25 stycznia 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu spotkali się tradycyjnie uczniowie-studenci Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. Wspólnotowe spotkanie rozpoczęła o godz. 10-tej msza św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski, a współkoncelebrowali: ks. lic Mirosław Nowak proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu i ks. lic. Michał Faryna- wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu, obydwaj związani wykładami i opieką duchową w dziecięcej uczelni.Rektor dziecięcej uczelni na początku pozdrowił wszystkich przybyłych i przekazał życzenia oraz łączność w modlitwie od ks. bpa Henryka Tomasika, który z powodu choroby nie mógł być obecny. W homilii ks. Kucharski ukazując wzór patrona dnia - św. Pawła Apostoła zadał wspólnocie pytanie: co trzeba zrobić aby kochać Jezusa jak św. Paweł Apostoł. Uczniowie-studenci w dialogowanej homilii podawali różne odpowiedzi. Ks. Kucharski, życzył im, przywołując postać jednej ze słuchacze uniwersytetu, aby poznali Jezusa, uwierzyli w Niego i naśladowali Go w życiu. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele podziękowali ks. Kucharskiemu za opiekę i czuwanie nad dziecięcą uczelnią składając serdeczne życzenia i kwiaty. Wspólnota modliła się o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla ks. bpa Henryka, który sprawuje patronat nad uniwersytetem od początku jego istnienia. O godz. 11-tej rozpoczęło się spotkanie przy stole w seminaryjnym refektarzu. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o Bożym narodzeniu, zaśpiewano kolędę i połamano się opłatkiem. Wspólnocie stołu towarzyszył gitarowy akompaniament alumna Szymona Tarki (rok II) i wspólne śpiewanie kolęd. Kolędowe pastorałki grał na gitarze ze śpiewem uczniów-studentów ks. Mirosław Nowak. Obecni byli wszyscy wykładowcy dziecięcej uczelni: s. mgr Bożena Molendowska, s. mgr Bogumiła Pyzik, mgr Monika Gumińska, mgr Agnieszka Machnio. Nie mogło zabraknąć dyrektor PSP nr 7 mgr Katarzyny Gruszka, nauczycieli i rodziców uczniów-studentów. Na zakończenie dziecięca wspólnota uniwersytecka przeszła na aulę Jana Pawła II, aby zobaczyć spektakl pt. „Wstańcie, chodźmy!” przygotowany przez wspólnotę uczniów-studentów pod kierunkiem s. Ewy Górlickiej ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła z Szydłowca (Aula Jana Pawła II). Ks. Kucharski dziękując za piękny spektakl nawiązujący do 100. rocznicy urodzin patrona Dzieła Biblijnego i uniwersytetu św. Jana Pawła II oraz rychłej beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, udzielił całej wspólnocie Bożego błogosławieństwa i życzył samych 6 na zbliżającej się sesji zimowej. Wszyscy uczniowie-studenci otrzymali pamiątkowe obrazki od ks. bpa Henryka Tomasika oraz od stowarzyszenia Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej książkę, którą napisała Francesca Masceroni pt.  „Franciszek. Radosny Papież”.