SESJA ZIMOWA W RADOMSKIEJ FILII UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

SESJA ZIMOWA W RADOMSKIEJ FILII UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

W czwartek, 5 marca 2020 r. w PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbył się egzamin sesyjny uczniów-studentów należących do Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającego pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej. To kolejna filia dziecięcej uczelni, która angażuje dzieci z radomskiej Fary i PSP nr 7 w Radomiu w poznawanie Pisma Świętego. Egzamin, którego treścią był Pięcioksiąg recytowały na pamięć po hebrajsku pierwsze zdania z Księgi Rodzaju. Toteż nic dziwnego, że najczęstszą oceną w studenckich indeksach była szóstka. Komisję egzaminacyjną stanowili: dr Lidia Szymańska -wykładowca, dyrektor szkoły mgr Katarzyna Gruszka oraz moderator diecezjalny i rektor dziecięcej uczeni ks. dr Jacek Kucharski. Modlitwa i pamiątkowa fotografia z pamiątkami od moderatora zakończyła egzaminacyjne zmagania.