ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2020

Drodzy Członkowie Dzieła Biblijnego, Słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych,

Alumni Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej oraz Uczniowie-Studenci Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci,

Wszyscy Sympatycy Biblii i Naszego Stowarzyszenia !

 

„Wy się nie bójcie! (…) Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak zapowiedział” (Mt 28,5-6).

 

To radosne orędzie wypowiedziane przez anioła Pańskiego do niewiast, nawiedzających grób Chrystusa, staje się dla nas ludzi wiary raz jeszcze przywołaniem największej prawdy chrześcijańskiego życia: Jezus zmartwychwstał i żyje wciąż przez swoje Słowo i łamany w Eucharystii chleb
w Jego Kościele, którego częścią jesteśmy my sami.

Przeżywamy niewątpliwie wyjątkową Wielkanoc za sprawą epidemii.

To jednak dla nas wielka szansa, aby w czytanym Słowie Bożym i Eucharystii, wciąż odkrywać moc Boga, która pokonywać będzie wszelkie nasze lęki i niepokoje świata. Niech w trudnej rzeczywistości w jakiej przyszło na żyć aktualnie, wyrywa się z naszych serc wiary, radosne Alleluja!

Tego życzę Wam, sam pochylony nad Biblią, wnikając w tajemnice Paschy.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. Jacek Kucharski

 

 

Wielkanoc, 2020