UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI ŚWIĘTUJE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI ŚWIĘTUJE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

Istniejący przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela Uniwersytet Biblijny dla Dzieci pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej spotkał się 15 czerwca 2021 r., po wielu miesiącach pandemii, aby zakończyć bardzo trudny czas pracy zdalnej online. To że przetrwał to zasługa wspaniałej wykładowczyni pani dr. Lidii Szymańskiej, wspieranej przez panią mgr Katarzynę Gruszkę dyrektor szkolnej placówki. Opiekę duchową roztaczał proboszcz parafii farnej ks. kan. Mirosław Nowak. Spotkanie z moderatorem, a zarazem rektorem dziecięcej uczelni ks. dr. Jackiem Kucharskim miało niezwykle uroczysty charakter. Wszyscy wykładowcy wspomniani powyżej zgromadzili się z uczniami-studentami w Sali nr 16, aby zakończyć kolejny rok poznawania Biblii. Całe spotkanie rozpoczęła modlitwa. Potem ks. Kucharski – rektor dziecięcej uczelni podziękował najpierw wykładowcom: dr Lidii Szymańskiej oraz mgr Katarzynie Gruszce za wytrwałą w czasie pandemii edukację biblijną uczniów-studentów. Słowa podziękowania skierował też do obecnego opiekuna duchowego tej filii uniwersytetu – ks. kan. Mirosławowi Nowakowi za opiekę duchową  i głoszone homilie do dzieci online. Ks. Kucharski podziękował też wszystkim uczniom-studentom za pilne studiowanie, pomimo komputerowego zmęczenia. „Zwyciężyła Biblia i pragnienie jej poznawania” – mówił ks. Kucharski. „Za to bardzo wam dziękuję”. Potem nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych. Dyplom znawcy Pisma Świętego III stopnia otrzymało 10 uczniów studentów, zaś dyplom znawcy Pisma Świętego II stopnia 13. Rektor dziecięcej uczelni uhonorował też nagrodami wykładowczynię dr. Lidię Szymańską oraz mgr Katarzynę Gruszka, które otrzymały „Nowy Leksykon Biblijny”. Nie mogło być inaczej, aby nie stanąć do wspólnej fotografii. Uczniowie-studenci szczęśliwi, że mogli się wreszcie spotkać otrzymali na zakończenie spotkania błogosławieństwo na zbliżające się wakacje. Żegnając się wszyscy powtarzali słowa: „Do spotkania w październiku”.