ZAKOŃCZENIE ROKU W UNIWERSYTECIE BIBLIJNYM DLA DZIECI

UNIWERSYTET BIBLIJNY DLA DZIECI ZAKOŃCZYŁ ROK AKADEMICKI

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci (dalej UBD) zakończył w czerwcu swoją całoroczną pracę i rozpoczął zasłużone wakacje.          W tym roku akademickim ostatnie spotkanie, które miały uroczysty charakter odbywały się w filiach UBD. Jako pierwsza,        9 czerwca 2023 roku swoje zakończenie przeżywała filia UBD istniejąca przy parafii pw. Św. Józefa Opiekuna i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlnii Letnisko. Drugą w dniu 19 czerwca 2023 roku była wspólnota uniwersytecka działająca przy PSP nr 7 oraz parafii pw. Jana Chrzciciela (Fara) w Radomiu. Trzecią 21 czerwca 2023 roku stanowili uczniowie PSP nr 3 im. Jana Długosza oraz parafii pw. Bł. Annuarity i Św. Michała w Radomiu. Studenci-uczniowie spotkali się z rektorem dziecięcej uczelni i wykładowcami, aby podsumować rok pracy i odebrać dyplomy wraz
z nagrodami książkowymi. W tym roku akademickim wszyscy uczniowie-studenci zostali obdarowani książką, której autorami są Laura Bianco, Silvia  Carbonell pt. „Wartości w życiu rodziny”.  Ks. dr hab. Jacek Kucharski spotkał się ze wszystkimi studentami-uczniami, podziękował wykładowcom za ich trud wniesiony w całoroczne wykłady. Dziękował też studentom-uczniom za pilne studiowanie i życzył radosnych wakacji.